PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY - TOP 5

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA

Kouzelnické divadlo je určené především dětem a na školní představení je zvýhodněné vstupné 80 Kč (běžná cena 159 Kč), pedagogický doprovod zdarma. Datum představení si můžete zvolit jednak ze stávajících termínů nebo se domluvíme na novém termínu a času, který by vám vyhovoval! Po představení je v případě zájmu pro děti připravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem Kožíškem na jevišti (samozřejmě také zdarma). Kapacita sálu je 240 křesel a hlediště je hodně zkosené, takže i malé děti ze všech sedadel dobře vidí. V originálním prostředí Divadla kouzel nahlédnete s dětmi mimo jiné pod roušku tajemství. Je zde expozice starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a sbírka hrnečků slavných osobností. V divadle si mohou děti také zakoupit kouzelnické hračky, potřeby, knížky a upomínkové předměty. Divadlo kouzel je zařazeno do prestižního seznamu atraktivních kulturních a turistických míst ČR a byla mu vydána oficiální turistická vizitka (možno na památku zakoupit za 12 Kč). Divadelní představení můžete spojit s návštěvou nedaleké zoologické a botanické zahrady nebo s návštěvou hlavního města. Připravena jsou bezplatná parkovací místa pro osobní automobily a autobusy. Divadlo je také v dosahu pražské MHD. A pokud si v salonku Harryho Houdiniho sáhnete na kouzelnickou hůlku, prý se vám splní tajné přání!  :-)

Iluzionista Pavel Kožíšek vystupuje také se svými velice úspěšnými dětskými pořady mimo Divadlo kouzel na zájezdech. Jedná se o školní představení přímo ve vašem městě. Představení zajišťuje www.umeleckaagentura.cz

Divadlo kouzel Pavla Kožíška
Mírové náměstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
Tel.: 731 176 659
E-mail: vstupenky@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN

Vstupné na školní představení pro MŠ a I. stupeň činí 70 Kč. Vstupné na představení pro II. stupeň základních škol a střední školy činí 70 až 80 Kč, pedagogický dozor má vstup zdarma. V případě zájmu o konkrétní termíny (např. předvánoční období, přijímací zkoušky či maturity), vám vzhledem ke stoupajícímu počtu zájemců doporučujeme zaslat objednávkový formulář včas – tvoří přílohu této zásilky a naleznete jej také na našich internetových stránkách www.divadlo.zlin.cz v rubrice Školní představení, kterou pravidelně aktualizujeme. Konkrétní termíny nabízíme vybraným školám v pořadí došlých objednávek telefonicky zhruba 1 měsíc před představením. Teprve po odsouhlasení všech údajů a závazném potvrzení účasti vám bude zaslán přehled usazení v sále, který slouží místo vstupenek. Upozorňujeme, že závazně objednané představení nelze zrušit. Doporučujeme proto, pokud není škola v dosahu MHD nejprve objednat na daný termín autobus, popř. pokud škola nemá možnost v případě nemoci žáků doobsadit místa z jiných tříd, snížit počet objednaných vstupenek o průměrnou nemocnost na škole. Při školních představeních zůstává vždy dostatečná rezerva, aby bylo možno dokoupit vstupenky přímo na místě před představením. Platbu lze provést na pokladně divadla nejpozději 30 minut před začátkem představení nebo převodem na účet na základě faktury.

   

Městské divadlo Zlín
Třída T. Bati 4091/32, Zlín
Tel.: 577 636 207
E-mail: divadlo@divadlozlin.cz
www.divadlozlin.cz


DIVADLO POD PALMOVKOU

Divadlo pod Palmovkou nabízí možnost dopoledního představení pro školy. Kapacita divadla je 320 míst. Vstupné je jednotné 120 Kč, na všechna představení kromě hudební komedie Sugar (Někdo to rád horké). Cena vstupenky na Sugar (Někdo to rád horké) je 150 Kč. Vstupné pro doprovod (na každých 20 studentů 1 osoba) činí 1 Kč. Podrobné informace o jednotlivých inscenacích najdete na našich stránkách. Vzhledem k tomu, že některá představení mohou být vhodným doplňkem výuky, připravili jsme pro vás i speciální informace o jednotlivých představeních, které lze využít jako doplňující materiál k výuce.

  

Divadlo pod Palmovkou
Zenklova 34
180 36 Praha 8 - Libeň
Tel.: 283 011 111
E-mail: sykorova@divadlopodpalmovkou.cz
www.divadlopodpalmovkou.cz


DIVADLO J.K.TYLA

Pro školy máme Klub mladého diváka. Výhody členství: 1. divadelní program k inscenaci zdarma, 2. zajištěné stálé místo v hledišti na představení KMD a 3.členové znají pevné termíny svých návštěv divadla na celé období. Poplatek za členství v KMD na školní rok je pouze 568 Kč.

Divadlo J.K.Tyla Plzeň
Smetanovy sady 16, Plzeň

Tel.: 378 038 001
E-mail: djkt-reditelstvi@plzen.eu
www.djkt-plzen.cz


NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

Pro 1. a 2. stupeň základních škol a dále střední školy hrajeme čtyři dopolední představení za operní, činoherní, baletní, operetní a muzikálový soubor NDM, které nabízíme školám k návštěvě. Na vybrané premiérové inscenace této sezóny nabízíme mimořádně možnost návštěvy první neveřejné generálky (pro pouze omezený počet diváků). Vytipované tituly mají návaznost na rámcové vzdělávací programy (literatura, hudební výchova, historie, společenské vědy) a jsou vhodné pro danou věkovou skupinu našich diváků. Vstupné na dopolední představení je ve výši 60 Kč pro žáka/studenta a 20 Kč pro učitele. Ke každému představení z nabízené série poskytujeme jako bonus volitelnou nabídku doprovodných programů:  Komentovaná prohlídka budovy Divadla Antonína Dvořáka / Divadla Jiřího Myrona (60 min). Max. počet jedné skupiny 30 osob; v den představení možnost prohlídky pro max. 4 skupiny (15 minutové rozestupy). Dále nabízíme setkání se zástupci tvůrčích týmů dané inscenace (60 min). Nabízíme také speciální vstupné na večerní představení ve výši 50% slevy z výše vstupného pro žáka/studenta a 50% slevy z výše vstupného pro pedagoga. Dále upozorňujeme na Hamletovskou slevu 60 %, což je zlevněná vstupenka na poslední chvíli, která platí na vybraná představení. Rádi představíme vybraná představení přímo u vás, ve škole, podle vašich a našich časových možností. Nabízíme možnost zakoupení kolekce programů k jednotlivým inscenacím. Jedná se po odborné stránce o kvalitně zpracované publikace s podrobnými informacemi o autorovi, díle, době a zároveň obsahují  texty libret a činoherních inscenací (mnohdy jde o jediný překlad v ČR).  Ceny publikací jsou od 35 do 45 Kč. Chcete dostávat časopisy a zpravodaje Národního divadla moravskoslezského ve větším počtu pro učitele a studenty přímo do škol? Prosím kontaktujte Danielu Klimešovou, obchodní oddělení NDM, tel. 596 276 172, e-mail.: daniela.klimesova@ndm.cz

    

Národní divadlo moravskoslezské
Smetanovo náměstí 8a, Ostrava
Tel.: 596 276 213
E-mail: sekretariat@ndm.cz
www.ndm.cz

YjhlZGUwM